cs en br

Irigační katétr 10F

Model: 9/327 P

Irigační katétry slouží k heparinizaci tepenného systému  popř. žíly po embolektomii a thrombektomii stejně tak jako systému žlučovodů.

  • Velikost katétru je rychle identifikována barevným označením. Velikost a plnící kapacita balónku je vyznačena na každém katétru.
  • Tělo katétru graduováno 10 cm značkami. Katétr o velikosti 2F je graduován po 5 cm.
  • Katétry mají vhodnou koncovku typu Luer.
  • Katétry jsou ekonomické.

NAPLNĚNÍ BALÓNKU
K naplnění balónku se většinou používá roztok chloridu sodného, který může obsahovat rentgenkontrastní médium v případě, že toto je homogenní a vysoce zředěné. Pro katétry o velikosti 2F je doporučen oxid uhličitý. Občas musí být opraven objem plynu. Varování: Vzduch nesmí být použit k naplnění balónku v případě, kdy prasknutí balónku může vést k tvorbě nebezpečné vzduchové embolie. Před použitím by měl být katétr vyzkoušen ( naplněn na maximální objem, také by měl být vyzkoušen doporučený objem tekutiny ve stříkačce ). Vyznačený maximální plnící objem katétru musí být striktně sledován, z důvodu vyhnutí se prasknutí balónku. Plnění balónku vyvolává odpor. V případě, že tento odpor chybí nebo klesá, balónek pravděpodobně prasknul. Zastavte plnění a okamžitě vytáhněte katétr.


STERILIZACE
Katétry jsou sterilizovány ethylenoxidem a mohou být v případě potřeby resterilizovány. Může být použita pouze sterilizace plynem. Teplota nesmí překročit 55 °C. Před sterilizací musí být nasazen mandrén. Bez nasazení mandrénu může vlivem teploty plynové sterilizace dojít k pokrčení dříku katétru. DISPOMEDICA GMBH nenese zodpovědnost za resterilizované a exspirované katétry.


SKLADOVÁNÍ
Katétry jsou dodávány ve sterilním balení. Katétry se skladují v chladné, suché místnosti mimo teplo, chemické znečištění a přímé sluneční světlo.


ŽIVOTNOST BALÓNKU
Doporučená životnost embolektomického katétru je dva roky od datumu výroby, jelikož latexové výrobky (přírodní kaučuk) jsou velmi ovlivňovány a chátrají působením atmosféry. Klinické použití po datu exspirace není doporučeno z důvodu možného zhoršení kvality. Irigační katétry nemají toto expirační datum.


PŘEDBĚŽNÁ VAROVÁNÍ
V případě všech katetrizačních postupů se mohou vyskytnou komplikace. Jedná se o intrahepatické poškození kanálku, krátkodobé krvácení, postoperativní cholangitida a zúžení ž lučovodů. Proto při průchodu ampulární oblastí musí být balónek vypuštěn z důvodu vyhnutí se poškození svěrače. Případy prasknutí balónku jsou minimalizovány, jestliže balónek je plněn opatrně a pomalu, stejně tak když je vytahován opatrně.

Jiné délky, průměry a typy lze objednat na vyžádání.

Specifikace

Velikost: 10 F
Délka: 40 cm
Barva: Šedá
Použití: Heparinizace periferních cév; Venózní thrombektomie
Pokud máte dotazy ohledně produktu, neváhejte nás kontaktovat na emailu frank(@)mediatrade.cz.